Αυτά είναι τα πρώτα λεωφορεία που ήρθαν στην Θεσσαλονίκη από Γερμανία

Θεσσαλονίκη νέα λεωφορεία: Εικόνες από τα πρώτα 18 λεωφορεία που προμηθεύτηκε...