«Εσωτερικές Ειδήσεις» στο Θέατρο Χυτήριο

Οι «Εσωτερικές Ειδήσεις» είναι μια θεατρική παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο έργο του...