Έρχεται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Στην έκδοση της ταυτότητας κτιρίου θα πρέπει να προχωρούν από εδώ...