Η άνοδος και η παρακμή ενός σουλτάνου

  Μετά από μια εικοσαετία κυρίαρχης παρουσίας στην κεντρική πολιτική σκηνή...