Αυτό είναι το νέο σύστημα διακανονισμών της ΔΕΗ!

Αυξάνονται οι καταναλωτές της ΔΕΗ  που αδυνατούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς...