Αντί ρύθμισης χρέους, μία δόση και κάτι… ψιλά

Ήταν αναμενόμενο… Κακώς συνδέσαμε χρέος με την συμφωνία… Το έλεγαν όλοι,...