Την άμεση στελέχωση με παιδίατρο, του παραρτήματος του Νοσοκομείου Παίδων Καλλιθέας, ζητάει ο Βασίλης Σπανάκης.

Βασίλης Σπανάκης: «Η άμεση πρόσληψη ενός Παιδιάτρου στο Παράρτημα της Καλλιθέας...