Κίνητρα για επενδύσεις, φορολογική μετανάστευση, υβριδικά ΙΧ - Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Νομοσχέδιο αυτοκίνητα 2020: Πρόκειται για τις παρεμβάσεις που αφορούν στα κίνητρα...