Σκληρή κριτική Μητσοτάκη: “Η κυβέρνηση γυρίζει πίσω την παιδεία. Όχι στους φοιτητοπατέρες”

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση που γυρίζει «την ανώτατη παιδεία μας πολλά...