Με ειδική ιατρική συνταγή πλέον οι αντιβιώσεις

Την άμεση λήψη μέτρων, για την καταπολέμηση της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών...