Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται το Μητρώο Πολιτών

Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου το Μητρώο...