Μέτρησε σωστά την αρτηριακή πίεση

Μια δύσκολη διαδικασία είναι, συχνά πυκνά, η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης....