Σε αδιέξοδο το Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Ορατός είναι ο κίνδυνος να «τιναχτεί» στον αέρα το σύστημα παροχών...