Στα 389 ευρώ ο μέσος μισθός στη μερική απασχόληση

Στα 49,60 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη...