Πανελλήνιοι μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας

Μία από τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές σχολικές εκδηλώσεις είναι οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί...