Μαγνητική τομογραφία: Καλά νέα για τους πάσχοντες από καρδιοπάθεια

Καλά νέα για τους πάσχοντες από καρδιοπάθεια που έχουν παλαιότερους βηματοδότες...