Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας», για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Το προφίλ ιδιωτών και επιχειρήσεων με βάση τις οφειλές τους θα σκιαγραφεί...