Λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας σε πολύτεκνους και κατοίκους μικρών νησιών

Η ΔΕΗ εφοδιάζει πολύτεκνες οικογένειες του Μητρώου Ευάλωτων πελατών και κατοίκους...