Οι δύο γυναίκες που υπηρετούν στο υποβρύχιο «Κατσώνης»

«Κατσώνης» υποβρύχιο: Αξιωματικός η μία, χειρίστρια Sonar η άλλη