Ανησυχία για το ευρώ: Είναι τελικά βιώσιμο;

Την κρίσιμη περίοδο που η Ευρώπη βάζει στο τραπέζι το θέμα...