Εσπευσμένα στο χειρουργείο ο Γιάννης Βογιατζής

H επέμβαση για πέτρα στη χολή, στην οποία υποβλήθηκε ο αγαπημένος...