Όλοι οι άνθρωποι με γαλανά μάτια έχουν τον ίδιο πρόγονο

Τι κοινό έχουν μεταξύ τους οι άνθρωποι με γαλανά μάτια; Σύμφωνα...