Αθήνα

°C

Κυριακή

25

Ιουλίου 2021

Ένα ξεχωριστό συνέδριο: International Conference on Spiritual-Based Management Models

Η πνευματικότητα είναι μια πολυμορφική αναζήτηση για μια υπερβατική έννοια της...

International Conference on Spiritual-Based Management Models

Η πνευματικότητα είναι μια πολυμορφική αναζήτηση για μια υπερβατική έννοια της...