Η Ιερά Σύνοδος: Καμία θέση στη ζωή των πιστών η γιόγκα

Ιερά Σύνοδος: Δεν έχει θέση στη ζωή των χριστιανών η γιόγκα....