Ποιοι μπορούν να πάρουν σύνταξη πριν από τα 62 έτη

Σύνταξη πριν τα 62: Θα πρέπει να επισημανθεί ότι «κλειδί» για τη συντόμευση του...