Φυλάκιση και πρόστιμο για ψεύτικες online κριτικές στην TripAdvisor

Με εννέα μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο ιδιοκτήτης...