Έρπης γεννητικών οργάνων: Νέο εμβόλιο παρουσιάζει 98% επιτυχία

Πολλές ελπίδες δίνει στους γιατρούς το νέο εμβόλιο για τον ιό...