Χιλιάδες χρόνια νωρίτερα έφτασε ο Homo sapiens στο δυτικότερο σημείο της Ευρώπης

Homo sapiens έρευνα: Παραμένει ασαφές πώς ακριβώς οι πρόγονοί μας έφθασαν...