Καμία εξαίρεση για τις φοροπληρωμές στον γκισέ! Θα πληρώνουν όλοι!

Τελικά κανένας δεν γλιτώνει το κόστος της σχετικής τραπεζικής προμήθειας, σχετικά...