Κάντε παιδιά, γιατί χανόμαστε!

Δυστυχώς, η μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας από τα 11 εκατομμύρια...