Αντίο για πάντα στην γλυκύτατη Μπάσι

Σε ηλικία 37 χρόνων, η οποία αντιστοιχεί σε 100 χρόνια για...