Δεσμεύουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Γιώργου Παπαχρήστου

Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απορρίφθηκε αίτημα για την αποδέσμευση...