Οδήγηση πάνω σε ποτάμι στη Ρωσία

Ρωσία: Ο πιο επικίνδυνος δρόμος της Ρωσίας λειτουργεί 4 μήνες, αλλά...