Τέλος στη χρήση του όρου «ελληνικό γιαούρτι» για τις γαλακτοβιομηχανίες της Τσεχίας

Φρένο στη χρήση του όρου «ελληνικό γιαούρτι» βάζει το σχέδιο αλλαγής...