Ρίξτε αυτό στα κομμένα λουλούδια και διατηρήστε τα φρέσκα!

Ερώτημα πολλών είναι το πως μπορεί να διατηρηθούν τα κομμένα λουλούδια...