Αpp και online φόρτιση της ηλεκτρονικής κάρτας

Διαθέσιμη θα είναι  σε λίγες μέρες στο Google Play η εφαρμογή...