Ο Covid 19 εκτόξευσε την χρήση των fitness apps

Fitness app: Στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου καταγράφηκε αύξηση των εγκαταστάσεων...