Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους δήμους της Εύβοιας που επλήγησαν

Εύβοια μέτρα στήριξης: Τα πρώτα μέτρα στήριξης, συνολικού ύψους 1,2 εκατ....