Εκδήλωση στη μνήμη του Ευάγγελου Μαχαίρα, τ. Προέδρου Δ.Σ.Α.

Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα...