Πανελλήνιες: Από τους πρώτους στην Ιατρική Αθηνών, με επτά αδέρφια

Κατάφερε να πιάσει 19.376 μόρια στις φετινές Πανελλήνιες και κάνει το...