Χρυσή διάκριση για τη Novartis Hellas στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης

 H Novartis Hellas βραβεύτηκε και φέτος από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης...