Επιπλέον χρέωση στους έντυπους λογαριασμούς της ΔΕΗ

Σκοπός, να δοθεί κίνητρο στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν το e-bill Η...