Προσπάθεια χειραγώγησης της δικαιοσύνης καταγγέλλουν οι Εισαγγελείς

«Η άσκηση δημόσιας κριτικής σε δικαστικές αποφάσεις, όταν αυτή αποσκοπεί στη...