Μεγάλη ανακούφιση για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων - Γλιτώνουν το ενοίκιο Ιανουαρίου

Ενοίκια Ιανουαρίου 2021 - επιχειρήσεις: Η κυβέρνηση αποφάσισε πως αναστέλλεται πλήρως...