1.000€ ενίσχυση σε πρώην εργαζόμενους και ανέργους - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οικονομική ενίσχυση ανέργων: Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ορίζεται...