«Κουτσουλιά της επιτυχημένης γερμανικής ιστορίας Χίτλερ και Ναζί»

Ο Χίτλερ και οι Ναζί είναι μόνο μια κουτσουλιά σε πάνω...