Οι δύο όψεις της Τουρκίας: Η Εμινέ με τη χρυσή βρύση και η άτυχη Εμπρού Τιμτίκ

Εμινέ - βρύση: Από τη μία η Τουρκία της συζύγου του...