Σκληρή πρωτιά για την Ελλάδα: Από τα υψηλότερα ποσοστά μοναξιάς στην Ευρώπη

Μοναξιά στην Ελλάδα: Η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά...