Άγριο video: Κυνηγός εκτελεί εν ψυχρώ ελέφαντα “για πλάκα”

Πολύ καλά θα το σκεφτεί μια ομάδα κυνηγών να πάει ξανά...