ΔΕΥΤΕΡΑ

08

ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Έκτακτη ενίσχυση 700 ευρώ για τους μαθητευόμενους σε ΕΠΑΛ – ΙΕΚ

Έκτακτη ενίσχυση 700 ευρώ μαθητευόμενοι: Το συγκεκριμένο ποσό δίδεται για το...